Search
Picture for category Tube Set

Tube Set

Negrini O/U Tube Set 1659LR-TUBE/5160

1659LR-TUBE/5160
30" Barrel + Ext Chokes LR Case Trim Fits: Over/Under + Tube Set Rib: Flat – High Rib Color: Black/Bordeaux
$449.00 $499.00

Negrini O/U Deluxe Tube Set 1659LX-TUBE/5161

1659LX-TUBE/5161
30" Barrel + Ext Chokes Negrini LX Trim Fits: Over/Under + Tube Set Rib: Flat – High Rib Color: Navy/Tobacco Leather/Navy
$459.00 $509.00

Negrini O/U Tube Set – 1622LR-TUBE/5227

1622LR-TUBE/5227
32" Barrel + Ext Chokes LR Case Trim Fits: O/U + Sub Gauge Tubes Rib: Flat – High Rib Color: Black/Bordeaux
$495.00 $549.00

Negrini O/U Deluxe Tube Set – 1622LX-TUBE/5228

1622LX-TUBE/5228
32" Barrel + Ext Chokes Negrini LX Trim Fits: O/U + Sub Gauge Tubes Rib: Flat – High Rib Color: Navy/Tobacco Leather Trim/Bordeaux
$512.00 $569.00

Negrini O/U 2 Barrel/Tube Set 1652LR-TUBE/5040

1652LR-TUBE/5040
32" Barrel + Ext Chokes LR Case Trim Capacity: Shotgun + 2 Barrels +Tubes Fits: Over/Under Rib: Flat – High Rib Color: Black/Bordeaux
$459.00 $509.00

Negrini O/U Deluxe 2 Barrel/Tube Set 1652LX-TUBE/5212

1652LX-TUBE/5212
32" Barrel + Ext Chokes Negrini LX Trim Capacity: Shotgun + 2 Barrels +Tubes Fits: Over/Under Rib: Flat – High Rib Color: Navy/Tobacco Leather/Navy
$489.00 $539.00